ViewPurebeta

viewpure.com/
Start Time
:
End Time
:

Hoe werkt de provincie?

Hoe werkt de provincie?

Nederland bestaat uit twaalf provincies. In elke provincie liggen een aantal gemeenten. Ook heeft elke provincie een eigen bestuur.
Provinciale Staten zijn de baas van de provincie. Zij bepalen in grote lijnen de plannen van de provincie. Bijvoorbeeld over de inrichting van een natuurgebied of de aanleg van regionale wegen.

In Provinciale Staten zitten Statenleden van verschillende politieke partijen. Daarnaast heeft elke provincie een Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten. Samen voeren zij de plannen van Provinciale Staten uit. Provinciale Staten controleren weer of zij dit wel goed doen.

Eens in de vier jaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Dan kiezen alle inwoners van de provincie welke mensen in Provinciale Staten komen. Zo kan jij meebepalen wat er gebeurt in jouw provincie.

Benieuwd naar wat ProDemos doet met provincies? Kijk voor ons actuele aanbod op https://www.prodemos.nl/voor-provincies/.
16,363 views
89.36% favorited